Your photos taken with a Minolta SR-7 (type b) favori envoyer