Zeiss Ikon Du Box-Tengor jusqu au Contax (1951) favori envoyer


Image
20070130131718340_0032.jpg
Image
20070130131718340_0033.jpg
Image
20070130131718340_0034.jpg
Image
20070130131718340_0035.jpg
Image
20070130131718340_0036.jpg
Image
20070130131718340_0037.jpg
Image
20070130131718340_0038.jpg
Image
20070130131718340_0039.jpg
Image
20070130131718340_0040.jpg
Image
20070130131718340_0041.jpg
Image
20070130131718340_0042.jpg
Image
20070130131718340_0043.jpg