Catalog Central-Photo 1953

Page 14


BrandModelCamera typeFormatLens brandLens modelApertureShutter brandShutter modelExclusivité

LumièreLumiflexReflex TLR6 x 6 cm LumièreSpector 4,5

LumièreLumiclubCompact6 x 6 cm BerthiotFlor 3,5