Catalog Central Camera Co 1936

Page 19

BrandModelCamera typeFormatLens brandLens modelApertureShutter brandShutter modelExclusivité

Accessoire

LeicaIIICompact24 x 36 mm LeitzElmar 3,5

LeicaIIIACompact24 x 36 mm LeitzElmar 3,5

LeicaIIIACompact24 x 36 mm LeitzSummar 2

LeicaIIICompact24 x 36 mm LeitzSummar 2